Ăn tam thất bị nóng

Ăn tam thất bị nóng

Ăn tam thất bị nóng biểu hiện: da nổi nhiều mụn, miệng nhiệt, gây táo bón,… Những người có thể nhiệt ăn thường bị như vậy. Mỗi khi như vậy, bạn làm cách nào để giảm tính nóng do tam thất gây ra. Ăn tam thất bị nổi mụn, gây nhiệt miệng Tam...

Read more