Tam thất mua loại nào thì tốt

Tam thất mua loại nào thì tốt

Tam thất có củ già; củ non, có củ to; củ nhỏ. Nếu bạn có điều kiện kinh tế khá giả, thì bạn cứ chọn củ già, củ to dùng là tốt nhất. Còn nếu bạn là người kinh tế bình thường, bạn phải lựa chọn. Tam thất mua loại nào thì tốt, loại nào

Read more