Những trường hợp không nên dùng tam thất

Những trường hợp không nên dùng tam thất

Những trường hợp không nên dùng tam thất là trường hợp khi sử dụng tam thất không phát huy được tác dụng, mà còn gây hại cho cơ thể. Những trường hợp này, muốn sử dụng phải có sự chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Tam thất là một vị thuốc quý, công...

Read more