Củ tam thất ngắn nhiều mấu

Củ tam thất ngắn nhiều mấu

Củ tam thất ngắn nhiều mấu là những củ già, chứa nhiều dược chất tốt. Một số nơi cũng hay gọi là củ hình con quay hoặc tam thất mặt quỷ. Trong bài “Cách chọn củ tam thất tốt“, tôi có nói với các bạn: “Khi chọn, chúng ta nên chọn...

Read more