Tam thất tươi nên mua thời gian nào tốt nhất

Tam thất tươi nên mua thời gian nào tốt nhất

Tam thất tươi sau khi khai thác, củ và thân được phân ra tách biệt. Củ có giá trị sử dụng hơn, nên khi khai thác, người ta sẽ nhằm thời gian củ có nhiều dược chất nhất. Tam thất tươi được bán quanh năm, nhưng dược chất có được đảm bảo hay không?...

Read more