Tam thất giá rẻ

Tam thất giá rẻ

Tam thất giá rẻ là những củ tam thất non, đã bị chiết tách đi các chât quý, sử dụng thuốc bảo quản. Tam thất loại này giá bán chỉ từ 500 nghìn cho tới 1.2 triệu đồng. Sử dụng tam thất này, không những không chữa khỏi bệnh, mà có khi bạn còn lại...

Read more