Ăn tam thất với đương quy

Ăn tam thất với đương quy

Nhiều người sử dụng tam thất riêng lẻ thường hay bị nóng trong. Người ta đã truyền tai nhau về kinh nghiệm ăn tam thất với đương quy để hạn chế nóng trong. Ăn như thế nào, liều lượng bao nhiêu thì sẽ cho kết quả tốt nhất. Đương quy là một cây...

Read more