Cách xử lý tam thất bị mốc

Cách xử lý tam thất bị mốc

Trong quá trình bảo quản tam thất, nếu bạn không thường xuyên chú ý, tam thất của bạn rất dễ bị mốc. Tam thất bị mốc là do các nấm mốc sẵn có trong nó, điều kiện không tốt sẽ làm cho nấm mốc rất dễ phát triển. Khi tam thất bị mốc, bạn cần

Read more