Mùa trồng tam thất

Mùa trồng tam thất

Mỗi một loại cây, có mùa gieo trồng khác nhau. Mùa trồng cây tam thất bắt đầu từ tháng 12 dương lịch cho tới hết tháng 3 dương lịch. Ngoài thời gian đó, bạn trồng cây tam thất sẽ không sống. Công ty Cổ phần Tam Thất Hà Giang là công ty chuyên về...

Read more