Tam thất ăn đắng

Tam thất ăn đắng

Tam thất có vị đắng trước, ngọt sau. Nhiều người chưa sử dụng tam thất bao giờ, cứ nghe người khác nói tới đắng là đã hãi rồi. Nhưng các bạn cứ yên tâm, tam thất ăn đắng không như các bạn tưởng đâu. Vị đắng này nhè nhẹ thôi. Trong những lần tư...

Read more